رویداد ها
به سایت شرکت ایده آل صنعت خوش آمدید
پخش مصاحبه تلویزیونی بامدیران و کارکنان شرکت نمونه ...
سالن آمفی تئاتر بندر عباس
       

این سالن با ظرفیت 900 نفر بزرگترین .....